ภูมิใจในผลงานของฝ่ายความมั่นคงไทย ทั้งทหาร ตำรวจ แต่อย่าตัดประเด็นในประเทศทิ้ง

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมหลักสูตร “นายด่านศุลกากรและผู้บริหารศุลกากร” เพื่อเตรียมความพร้อมของข้าราชการ ในการก้าวขึ้นสู่ตำเเหน่งนายด่านศุลกากรเเละผู้บริหารศุลกากร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558

ผลงานการจับกุม ผู้ต้องหาชาวต่างประเทศ 2 ราย รายแรกคาดว่า จากตุรกี อีกรายเป็นต่างประเทศ ไม่แน่ใจว่าชาติอะไร ทำให้ภาพลักษณ์ฝ่ายความมั่นคงไทยดีขึ้นอย่างมาก หลังจากถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าไม่มีผลงาน

แต่ผมคิดว่า ยังไม่ควรตัดประเด็นการเมืองในประเทศออกไป อาจจะเป็นวิธีการพรางตาโดยใช้เงินจ้างต่างชาติก็ได้ เพราะเคยทำมาแล้วเช่น ฝึกกองกำลังติดอาวุธมาทำร้ายคนไทย จากเขมร หรือหลายคนบอกว่า รุนแรงมากไป ฆ่าคนต่อหน้าศาลพระพรหมหน้าเอราวัณ คนไทยเป็นพุทธ ไม่ทำหรอก แต่อย่าลืมความรุนแรงในภาคใต้เสียชีวิตเป็นร้อย ไม่ว่ากรณีตากใบหรือกรือเซะที่ผ่านมา อย่าลืมเด็ดขาด

ยิ่งมีลูกชายคนเก่งออกมาบอกว่า จะให้เงินสินบนนำจับ 7 ล้าน สร้างความสงสัยไปใหญ่

แต่ผมก็ไม่ได้ปิดประเด็นเรื่องต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ISIS หรือมาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือกลุ่มอุยกูร์ที่ไม่พอใจนโยบายของไทย ก็ยังเป็นประเด็นอยู่ คล้ายตามกันต่อไป

เพียงแต่อยากรู้สาเหตุเท่านั้นว่า ถ้าเป็นต่างชาติ ทำไปทำไม ต้องอธิบายเหตุผลให้ชัดเจนถ้าเป็นต่างชาติ

อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมหลายแห่งที่เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งทำให้เห็นศักยภาพของคนไทยในการพัฒนาทุนมนุษย์และกระตุ้นให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

เรื่องแรกคือ ไปทำ Workshop เรื่องผู้นำให้แก่กรมศุลกากรระดับ C8-C9 ประมาณ 30 คน ได้พบว่า กรมศุลกากรมีบุคลากรที่น่าสนใจ และมีศักยภาพและมีความรู้ที่หลากหลาย เพราะเป็นกรมที่ต้องอยู่กับต่างประเทศ คือเป็นด่านหน้า ทางบก ทางเรือ

ทางอากาศ ทำให้เห็นว่าถ้ามีการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ดีและถูกต้อง และต่อเนื่อง จะทำให้บุคคลเหล่านี้มีคุณค่ายิ่งขึ้น

โดยเฉพาะผมกระตุ้นให้เห็นถึงภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องภาษีศุลกากร ระดับอาเซียนเป็น 0 แต่ภาษีศุลกากรกับประเทศนอกอาเซียนก็ยังสำคัญอยู่ ยังต้องมีหน้าที่เก็บต่อไป

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการเก็บภาษีโดยผ่าน E-commerce หรือเก็บภาษีการซื้อขายสินค้า Online เช่นอย่าง E-Bay รวมทั้งดูแลสินค้าต้องห้าม เช่น สารพิษหรือยาเสพติดซึ่งกรมศุลกากรต้องร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทางความมั่นคง ผมภูมิใจมากที่มีโอกาสได้ทำงานกับคนที่กรมนี้อย่างต่อเนื่อง หลังจากได้ไปร่วมงานแล้ว ทางผู้จัดก็จะทำการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ผมจัดหลักสูตรผู้นำกรมศุลกากรสำหรับการเปลี่ยนแปลงระดับ C6-C7

และที่ภูมิใจมากอีกเรื่องคือ กรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งผู้บริหารของกรมได้ดูรายการโทรทัศน์ของผม ซึ่งผมได้ให้ความเห็นไปว่า กรมวิชาการมีนักเคราะห์ระดับ Ph.D. เป็นจำนวน 200-300 คน แต่ยังสร้างผลงานเพื่อการเกษตรและเกษตรกรไม่ได้เป็นที่พอใจนัก ซึ่งทาบทามทีมงานของผมไปช่วยพัฒนาทุนมนุษย์ ในกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผมคิดว่า กรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีบุคลากรที่มีคุณภาพและถ้าผมได้ทำและสามารถสร้างแรงบันดาลใจการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หรือผู้นำท้องถิ่นเพื่อและพัฒนาทุนมนุษย์ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงและทำให้ภาคเกษตรดีขึ้นได้ ซึ่งผมภูมิใจในงานเหล่านี้และพร้อมจะทำให้ดีที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
x
No Deposit Bonus